0xDEADBEEF

[RSS]
««« »»»

Datacentrum z mobilů

1. 9. 2017

To­wards deploy­ing de­com­mis­si­o­ned mobile de­vi­ces as cheap energy-ef­fi­ci­ent com­pute nodes

Další za­jí­ma­vost o které píše The Daily Paper – nápad po­sta­vit da­ta­cen­t­rum z vy­řa­ze­ných mobilů na­místo kla­sic­kých ser­ve­ro­vých kudů kře­míku. To má ně­ko­lik výhod, které mě zcela fas­ci­no­valy:

Re­le­vantní čtení:

píše k47 (@kaja47, k47)