0xDEADBEEF

RSS odkazy
««« »»»

Deanonymizace agregovaných dat

11. 9. 2017 #algo

Trajectory recovery from Ash: User privacy is NOT preserved in aggregated mobility data

Tohle je něco podle mého gusta. Článek ukazuje, že je možné z agregovaných pozičních dat zpětně zrekonstruovat trajektorie jednotlivých lidí. Vychází ze dvou předpokladů:

Na těchto tezích je možné vybudovat systém, který zrekonstruuje jednotlivé trajektorie s poměrně velkou přesností.

Když například mobilní operátor prodá agregovaná data, třetí strana z nich může vytěžit denní trajektorie uživatelů. To jí samo o sobě poskytne informaci, kde jednotliví lidé pracují nebo kde bydlí. Můžou zajít dál a přidat další informace, například místa plateb a spojit tuto pseudonymní trajektorii s konkrétní identitou.

Zajímavý je také fakt, že snížení rozlišení vede ke zvýšení přesnosti rekonstrukce trajektorií.

Relevantní čtení:

píše k47 (@kaja47, k47)