0xDEADBEEF

[RSS]
««« »»»

JVM Anatomy Park

3. 9. 2017

Velice za­jí­mavá série krát­kých článků Alek­seye Shi­pi­lёva o vnitř­nos­tech a vnitř­ním fun­go­vání JVM.

Shi­pi­lёv také před­ná­šel o JVM ben­chmar­ko­va­cím ná­stroji JMH

Re­le­vantní čtení:

píše k47 (@kaja47, k47)