0xDEADBEEF

[RSS]
««« »»»

Koherence cache a atomické operace

7. 10. 2017

Pokud vás za­jí­mají níz­ko­úrov­ňové de­taily pro­ce­sorů a kon­krétně jak multi-pro­ce­so­rový systém udr­žuje ko­he­rentní pohled na celou paměť pro­střed­nic­tvím MESI pro­to­kolu, budou vás za­jí­mat tyhle dva články:

Jestli vám to ne­stačí a chcete se do­zvě­dět víc (ide­álně všechno), do­po­ru­čuji tuto bichli:

Re­le­vantní čtení:

píše k47 (@kaja47, k47)