0xDEADBEEF

RSS odkazy
««« »»»

Scala, mapy a čítače

21. 5. 2019 #Scala #benchmark

Představte si následující situaci: Máte nějaký kód ve Scale (nebo Javě, na tom moc nesejde), který počítá frekvence prvků. Všechno funguje, jen vás hluboko v mozku začala hlodat otázka: Jak je to vlastně rychlé a šlo by to případně udělat rychleji?

Ve Scale se počítání frekvence dá nejjednodušeji spáchat tak, že nejdřív vytvořím HashMapu s výchozí hodnotou 0:

val map = mutable.Map[Int, Int]() withDefaultValue 0

Pak můžu jednoduše inkrementovat čítače:

map(key) += 1

To je syntaktický cukr pro:

map.update(key, map.apply(key)+1)

Celé to funguje z důvodu, že metoda apply v případě neexistujícího klíče vrátí výchozí hodnotu namísto vyhození výjimky.

Ukazuje se ale, že ve Scale 2.12.8 (na openJDK 11.0.3) tohle, z důvodů, které nedokážu vysvětlit, není vůbec nejrychlejší.

MapIntRef.array            598,122 ±  0,399 ns/op
MapIntRef.mutableMapDefault     137100,051 ± 125,853 ns/op
MapIntRef.mutableMapDefaultMethod  27599,936 ± 230,587 ns/op
MapIntRef.mutableMap         36735,429 ± 258,422 ns/op
MapIntRef.javaMap          16322,510 ±  3,052 ns/op
MapIntRef.mapRef           9922,872 ±  8,423 ns/op

Kód všech testů je na konci článku.

Použití withDefaultValue je z nějakého důvodu velice pomalé. Snažil jsem se zjistit proč, ale nepřišel jsem na žádné vysvětlení. Navíc jeho výkon se postupně zhoršuje. Zahřívací iterace JHM začnou na polovičním čase (±60μs), pak se propadnou na finálních 137μs.

Volání metody withDefaultValue vytvoří instanci mapy collection.mutable.WithDefault, která obalí naší mutable.HashMap, na níž deleguje většinu metod, odchytí jen některé, aby vracely výchozí hodnoty.

mutable.WithDefault implementuje apply pomocí generické metody get alokující Option namísto efektivnšjších způsobů. Mnohem rychlejší varianta, ale používá getOrElse, které také alokuje Option, takže tohle nevysvětluje nic. Navíc profilování GC aktivity v JMH ukazuje, že alokace nejpomalejší varianty nevybočují z normálu. Kdybych se měl vsadit, tipoval bych, že pes je zakopaný v JITu. WithDefault znamená další extra úroveň abstrakce a JIT se jespíš rozhodl neinlinovat některou metodu, protože byla příliš hluboko. Rozdíl mezi situací, kdy JIT udělal správná rozhodnutí a kdy je neudělal, je značný zvláště v případě těsných smyček.


V nadcházející verzi Scaly (2.13.0-RC1), která přinesla značné zlepšení hashmap, jsou výsledky následující:

MapIntRef.array            486,011 ± 10,883 ns/op
MapIntRef.mutableMapDefault     17809,997 ± 30,587 ns/op
MapIntRef.mutableMapDefaultMethod  8448,601 ± 11,251 ns/op
MapIntRef.mutableMap         8148,648 ± 183,043 ns/op
MapIntRef.javaMap          15859,614 ± 107,549 ns/op
MapIntRef.mapRef           7594,568 ± 84,688 ns/op

Všechna řešení ve Scale jsou mnohem rychlejší, ale withDefaultValue je stále z nějakého důvodu nejpomalejší, ale ne o moc než java.util.HashMap.


Benchmarky:

def array = {
 val arr = new Array[Int](32)
 var i = 0; while (i < 1024) {
  arr(i % 32) += 1
  i += 1
 }
 arr
}

def javaMap = {
 val map = new java.util.HashMap[Int, Int]()
 var i = 0; while (i < 1024) {
  val k = i % 32
  val v = map.get(k)
  map.put(k, if (v == null) 1 else v+1)
  i += 1
 }
 map
}

def mutableMapDefault = {
 val map = collection.mutable.Map[Int, Int]() withDefaultValue 0
 var i = 0; while (i < 1024) {
  map(i % 32) += 1
  i += 1
 }
 map
}

def mutableMapDefaultMethod = {
 val map = new collection.mutable.HashMap[Int, Int]() { override def default(key: Int) = 0 }
 var i = 0; while (i < 1024) {
  map(i % 32) += 1
  i += 1
 }
 map
}

def mutableMap = {
 val map = collection.mutable.Map[Int, Int]()
 var i = 0; while (i < 1024) {
  val k = i % 32
  map(k) = map.getOrElse(k, 0)+1
  i += 1
 }
 map
}

class IntRef(var value: Int)

def mapRef = {
 val map = collection.mutable.Map[Int, IntRef]()
 var i = 0; while (i < 1024) {
  map.getOrElseUpdate(i % 32, new IntRef(0)).value += 1
  i += 1
 }
 map
}
píše k47 (@kaja47, k47)