0xDEADBEEF

RSS odkazy
««« »»»

ulong -> float

5. 11. 2021 #x86 #protip #low level

Jakou binárku vygeneruje tenhle jednoduchý program?

float funx(ulong x) {
 return cast(float) x;
}

Překvapivě dlouhou.

00000000000124c1 <_D5test24funxFmZf>:
  124c1:    c5 f8 57 c0       vxorps %xmm0,%xmm0,%xmm0
  124c5:    48 85 ff        test  %rdi,%rdi
  124c8:    78 06          js   124d0 <_D5test24funxFmZf+0xf>
  124ca:    c4 e1 fa 2a c7     vcvtsi2ss %rdi,%xmm0,%xmm0
  124cf:    c3           ret
  124d0:    48 89 f8        mov  %rdi,%rax
  124d3:    48 d1 e8        shr  %rax
  124d6:    83 e7 01        and  $0x1,%edi
  124d9:    48 09 f8        or   %rdi,%rax
  124dc:    c4 e1 fa 2a c0     vcvtsi2ss %rax,%xmm0,%xmm0
  124e1:    c5 fa 58 c0       vaddss %xmm0,%xmm0,%xmm0
  124e5:    c3           ret

Je to nutné, protože vcvtsi2ss umí konvertovat pouze znaménková čísla. U ulongu (což je v případě jazyka D označení 64-bit intu) musí kontrolovat, jestli by byla jeho binární reprezentace negativní, pokud ano vydělí ho dvěma, půlky převede na float a pak zpátky vynásobí dvěma. Něco jako tohle:

float funx(ulong x) {
 if (x & (1L << 63) == 0) {
  return vcvtsi2ss(x);
 } else {
  float f = vcvtsi2ss((x >> 1) | (x & 1));
  return f + f;
 }
}

Pokud ten ulong je délka nějakého pole nebo kolekce něčeho, problém to nejspíš nebude. Test je rychlý a skok bude perfektně předvídatelný. Přesto jde o pár instrukcí, které se musejí dekódovat a provést, a zabírají zdroje procesoru.

Naštěstí se to dá obejít velice jednoduše (i když to mírně změní význam).

float funx(ulong x) {
 return cast(float) cast(long) x;
}
00000000000124c1 <_D5test24funxFmZf>:
  124c1:    c5 f8 57 c0       vxorps %xmm0,%xmm0,%xmm0
  124c5:    c4 e1 fa 2a c7     vcvtsi2ss %rdi,%xmm0,%xmm0
  124ca:    c3           ret

Přímo to umí převést až AVX512F, která přináší novou instrukci vcvtusi2ss (všimněte si jednoho u v názvu navíc).

00000000000124c1 <_D5test24funxFmZf>:
  124c1:    c5 f8 57 c0       vxorps %xmm0,%xmm0,%xmm0
  124c5:    62 f1 fe 08 7b c7    vcvtusi2ss %rdi,%xmm0,%xmm0
  124cb:    c3           ret

K tématu:

píše k47 (@kaja47, k47)