0xDEADBEEF

RSS odkazy
««« »»»

Java, Scala a regulární výrazy #2 - rychlost

27. 11. 2017 #Java #Scala #regex

Stará poučka říká, že v Javě bychom měli regulární výrazy vždy dopředu zkompilovat a pak je opakovaně používat, protože kompilování je časově náročné.

V Javě je na to volání Patten.compile("^===+$"). Ve Scale je možné použít kompaktnější zápis za pomocí kouzel implicitních metod "^===+$".r.

Ale jak pomalé to vlastně je? To se dá jednoduše zjistit.

Vytáhl jsem JMH, napsal benchmark, který hledá jednoduchý vzor. Jednou vzor nekompiluje, podruhé používá předkompilovaný vzor a potřetí hledá regex jen když je to nezbytně nutné.

@State(Scope.Thread)
class regex {

 var lines: Array[String] = _
 val regex = """^===+$""".r

 @Setup def prepare() = {
  lines = io.Source.fromFile("export.txt").getLines.toArray
 }

 @Benchmark def notCompiled(): Int =
  lines.count(l => l.matches("^===+$"))

 @Benchmark def compiled(): Int =
  lines.count {
   case regex() => true
   case _ => false
  }

 @Benchmark def compiledWithCheck(): Int =
  lines.count { l => (l.length > 0 && l.charAt(0) == '=') && regex.findFirstMatchIn(l).nonEmpty }
}

Jako testovací data jsem použil kompletní export zdrojových textů blogu k47.cz, které mají dohromady něco kolem 8 MB a 143000 řádek textu.

Výsledky jsou následující:

Benchmark      Mode  Cnt  Score  Error Units
notCompiled    thrpt   6  28,936 ± 2,298 ops/s
compiled      thrpt   6  94,120 ± 1,195 ops/s
compiledWithCheck thrpt   6 526,849 ± 96,101 ops/s

Kompilovaný regex je tři-a-něco-krát rychlejší než nekompilovaný. Ale ten zaostává za případem, kdy se vyhodnocování regexu úplně vyhnu. Přitom regex by měl selhat hned potom, co přečte první znak a tedy by neměl dělat víc práce, než explicitní kontrola. Ale očividně má nezanedbatelnou režii.

Pokud regex nebude často prováděn, je rychlejší dělat něco jako:

// zkompilovaný regex
val linkRegex = """(?x) " ([^"]+?) " : \[ ([^\]\n]+?) \]""".r
val linkCheck = "\":["

// používat ho následovně
if (txt.contains(linkCheck)) {
 linkRegex.replaceAllIn(txt, m => makeLink(m))
}

Narychlo zkontrolovat, jestli zdrojový řetězec obsahuje nějakou fixní část regexu a teprve potom nechat regex dělat těžkou práci. Ale jako v případě každé optimalizace je třeba profilovat a benchmarkovat.

Tento přístup zrychlil renderování textu asciiblogu o 75%.


Relevantní čtení:

píše k47 (@kaja47, k47)