0xDEADBEEF

RSS odkazy
««« »»»

Java, Scala a regulární výrazy #6 - znovupoužití Matcher objektu

26. 1. 2019 #Java #Scala #regex #benchmark

Mnoho API v Javě je navrženo s ohledem na znovupoužití vytvořených objektů. Například XMLStreamWriter alokuje nezanedbatelné množství interních struktur a proto je podstatně rychlejší, když je vytvořen jen jednou a pak používán opakovaně.

Stejně tak je možné při práci s regulárními výrazy opětovně používat objekt Matcher metodou reset. Při každém vytvoření Matcher objektu dojde k alokování několika interních polí včetně pole IntHashSet objektů a to pochopitelně stojí čas.

Namísto klasického

val pattern = Pattern.compile("^===+$")
lines.count { line => pattern.matcher(line).matches() }

můžu použít variantu

val pattern = Pattern.compile("^===+$")
val matcher = pattern.matcher("")
lines.count { line => matcher.reset(line).matches() }

Ta vytvoří pouze jeden Matcher objekt a opakovaně ho recykluje.

Abych zjistil, jaký je mezi jednotlivými případy rozdíl, napsal jsem JMH benchmark, který testuje několik případů:

Benchmark           Mode Cnt  Score  Error Units
a.r.notcompiled        thrpt  3  23,619 ± 2,003 ops/s
a.r.compiled_scala_match   thrpt  3  78,393 ± 6,214 ops/s
a.r.compiled_java       thrpt  3  80,988 ± 7,783 ops/s
a.r.reuse_matcher       thrpt  3 163,157 ± 11,151 ops/s
a.r.compiled_with_check    thrpt  3 382,765 ± 14,174 ops/s
a.r.reuse_matcher_with_check thrpt  3 416,959 ± 17,088 ops/s

V tomto případě, kdy se hledá jednoduchý regex, recyklace vede ke dvojnásobné rychlosti hledání. Rozdíl mezi naivním použitím regexů metodou string.matches(regex) a znovupoužitím Matcheru je 7×.

Jako obvykle je nejrychlejší regexy vůbec neprovádět.


Dodatek: S narůstající složitostí regexů, zdá se, má znovoupoužívání Matcher objetu menší význam. Pro regexy na parsování apache logů, přinesou jen pár procent zrychlení.


Benchmark:

@State(Scope.Thread)
class regex {
 var lines: Array[String] = _
 val regex: util.matching.Regex = """^===+$""".r
 val pattern = regex.pattern
 val matcher = pattern.matcher("")

 @Setup
 def prepare() = {
  lines = io.Source.fromFile("k47merged").getLines.toArray
 }

 @Benchmark
 def notcompiled(): Int =
  lines.count(l => l.matches("^===+$"))

 @Benchmark
 def compiled_scala_match(): Int =
  lines.count {
   case regex() => true
   case _ => false
  }

 @Benchmark
 def compiled_java(): Int =
  lines.count { l => pattern.matcher(l).matches() }

 @Benchmark
 def reuse_matcher(): Int =
  lines.count { l => matcher.reset(l).matches() }

 @Benchmark
 def compiled_with_check(): Int =
  lines.count { l => (l.length >= 3 && l.charAt(0) == '=') && regex.findFirstMatchIn(l).nonEmpty }

 @Benchmark
 def reuse_matcher_with_check(): Int =
  lines.count { l => (l.length >= 3 && l.charAt(0) == '=') && matcher.reset(l).matches() }
}
píše k47 (@kaja47, k47)