0xDEADBEEF

RSS odkazy

JVM


Starší články publikované na funkcionálně.cz.
23. 5. 2017Kompaktní stringy
1. 6. 2016Escape analysis
12. 12. 2015I ve Scale se dá psát rychlý generický kód za použití typeclass
18. 9. 2015Jak JVM volá virtuální metody, jaká temná božstva musí vzývat, aby to bylo aspoň trochu rychlé
29. 4. 2015Bez typů se obejdeme, ale...
9. 3. 2014Haldy nejsou tak velké, jak se se zdají být
11. 7. 2013JVM: Epizoda V – Paměť vrací úder
4. 6. 2013JVM a pohled objektům pod sukně
6. 5. 2013Rekurzivní sizeOf pro JVM
20. 2. 2013Velikost objektů na JVM - Scala a specialiazce polí
30. 1. 2013Velikost objektů na JVM - Scala @specialized
25. 1. 2013Velikost objektů v Javě - mapy
21. 1. 2013Velikost objektů v Javě
13. 4. 2013Cost per element/entry in various well-known Java/Guava data structures
píše k47 (@kaja47, k47)